Mỹ Tâm với những biểu cảm 'khó đỡ'

Mỹ Tâm luôn nổi tiếng là người rất chiều fan của mình.

Mỹ Tâm luôn nổi tiếng là người rất chiều fan của mình.

Mặc dù ngồi trên ghế nóng, nhưng cô vẫn 'tương tác' với những người hâm mộ hết sức nhệt tình.

Mặc dù ngồi trên ghế nóng, nhưng cô vẫn 'tương tác' với những người hâm mộ hết sức nhệt tình.

Những biểu cảm của Mỹ Tâm quả thật hết sức khó đỡ.

Những biểu cảm của Mỹ Tâm quả thật hết sức khó đỡ.

Nhưng những fan hâm mộ Mỹ Tâm lại rất thích thú với những biểu cảm đáng yêu này.

Nhưng những fan hâm mộ Mỹ Tâm lại rất thích thú với những biểu cảm đáng yêu này.

Mỹ Tâm không hề sợ xấu, trái lại cô còn thể hiện đủ sắc thái trên gương mặt của mình.

Mỹ Tâm không hề sợ xấu, trái lại cô còn thể hiện đủ sắc thái trên gương mặt của mình.

Cùng ngắm những biểu cảm của Mỹ Tâm:

Cùng ngắm những biểu cảm của Mỹ Tâm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Hiếu Cao

Ảnh: Hiếu Cao

   
Mỹ Tâm luôn nổi tiếng là người rất chiều fan của mình.

Mỹ Tâm luôn nổi tiếng là người rất chiều fan của mình.

Mặc dù ngồi trên ghế nóng, nhưng cô vẫn 'tương tác' với những người hâm mộ hết sức nhệt tình.

Mặc dù ngồi trên ghế nóng, nhưng cô vẫn 'tương tác' với những người hâm mộ hết sức nhệt tình.

Những biểu cảm của Mỹ Tâm quả thật hết sức khó đỡ.

Những biểu cảm của Mỹ Tâm quả thật hết sức khó đỡ.

Nhưng những fan hâm mộ Mỹ Tâm lại rất thích thú với những biểu cảm đáng yêu này.

Nhưng những fan hâm mộ Mỹ Tâm lại rất thích thú với những biểu cảm đáng yêu này.

Mỹ Tâm không hề sợ xấu, trái lại cô còn thể hiện đủ sắc thái trên gương mặt của mình.

Mỹ Tâm không hề sợ xấu, trái lại cô còn thể hiện đủ sắc thái trên gương mặt của mình.

Cùng ngắm những biểu cảm của Mỹ Tâm:

Cùng ngắm những biểu cảm của Mỹ Tâm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Hiếu Cao

Ảnh: Hiếu Cao

   
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN