• TRANG CHỦ
  • Thể thao

Mỹ nhân bảng F: Vẻ đẹp đa châu lục

Người đẹp Argentina

Người đẹp Argentina

Đại diện sắc đẹp của đội bóng Messi là Helena Cardoso.

Đại diện sắc đẹp của đội bóng Messi là Helena Cardoso.

Helena Cardoso không quá nổi bật ở bảng đấu này.

Helena Cardoso không quá nổi bật ở bảng đấu này.

Đây là người đẹp đại diện cho đội bóng châu Âu, Bosnia-Herzegovina.

Đây là người đẹp đại diện cho đội bóng châu Âu, Bosnia-Herzegovina.

Andrea Bravim cũng không quá nổi bật ở bảng đấu này.

Andrea Bravim cũng không quá nổi bật ở bảng đấu này.

Đại diện của đội bóng đến từ Tây Á, Iran

Đại diện của đội bóng đến từ Tây Á, Iran

Người đẹp Katy Bitencourt

Người đẹp Katy Bitencourt

Khác hoàn toàn các người đẹp của các đội bóng, Katy Bitencourt mang vẻ đẹp kín đáo của một cô gái đạo hồi.

Khác hoàn toàn các người đẹp của các đội bóng, Katy Bitencourt mang vẻ đẹp kín đáo của một cô gái đạo hồi.

Cuối cùng là người đẹp Rochelle Lion của đội bóng châu Phi, Nigeria.

Cuối cùng là người đẹp Rochelle Lion của đội bóng châu Phi, Nigeria.

Tiểu Hàn

Tiểu Hàn

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất