• TRANG CHỦ
  • Văn hóa - Giải trí

Mỹ Linh, Chiều Xuân rơi nước mắt tiễn biệt nhạc sĩ An Thuyên

Đoàn Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Thiếu tướng, NSƯT, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, hiệu trưởng nhà trường vào viếng Thiếu tướng, nhạc sĩ An Thuyên.

Đoàn Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Thiếu tướng, NSƯT, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, hiệu trưởng nhà trường vào viếng Thiếu tướng, nhạc sĩ An Thuyên.

Đoàn Hội nhạc sĩ Việt Nam do Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam dẫn đầu vào viếng nhạc sĩ An Thuyên.

Đoàn Hội nhạc sĩ Việt Nam do Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam dẫn đầu vào viếng nhạc sĩ An Thuyên.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương vô cùng thương tiếc người đồng nghiệp tài hoa, nhạc sĩ An Thuyên.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương vô cùng thương tiếc người đồng nghiệp tài hoa, nhạc sĩ An Thuyên.

Nghệ sĩ Chiều Xuân không giấu được sự thương tiếc của riêng mình.

Nghệ sĩ Chiều Xuân không giấu được sự thương tiếc của riêng mình.

Bà chia sẻ nỗi mất mát to lớn cùng gia đình nhạc sĩ An Thuyên.

Bà chia sẻ nỗi mất mát to lớn cùng gia đình nhạc sĩ An Thuyên.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đảng tới chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ An Thuyên.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đảng tới chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ An Thuyên.

NSND Trung Kiên chia buồn cùng gia quyến.

NSND Trung Kiên chia buồn cùng gia quyến.

NSND Trung Kiên ghi sổ tang.

NSND Trung Kiên ghi sổ tang.

Nhạc sĩ, nhà nghiêm cứu âm nhạc Thụy Kha tới tiễn biệt nhạc sĩ An Thuyên.

Nhạc sĩ, nhà nghiêm cứu âm nhạc Thụy Kha tới tiễn biệt nhạc sĩ An Thuyên.

Gia đình nhạc sĩ Văn Cao chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ An Thuyên.

Gia đình nhạc sĩ Văn Cao chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ An Thuyên.

Đại diện gia đình nhạc sĩ Văn Cao ghi sổ tang.

Đại diện gia đình nhạc sĩ Văn Cao ghi sổ tang.

Ca sĩ Mỹ Linh không giấu được nỗi buồn khi tới viếng nhạc sĩ An Thuyên.

Ca sĩ Mỹ Linh không giấu được nỗi buồn khi tới viếng nhạc sĩ An Thuyên.

Ca sĩ Trần Lập cũng tới tiễn biệt người nhạc sĩ đáng kính.

Ca sĩ Trần Lập cũng tới tiễn biệt người nhạc sĩ đáng kính.

Ca sĩ Mỹ Linh chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ An Thuyên.

Ca sĩ Mỹ Linh chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ An Thuyên.

Nhạc sĩ Anh Quân chia buồn với gia đình nhạc sĩ An Thuyên.

Nhạc sĩ Anh Quân chia buồn với gia đình nhạc sĩ An Thuyên.

Vợ chồng nhạc sĩ, ca sĩ Anh Quân - Mỹ Linh ghi sổ tang.

Vợ chồng nhạc sĩ, ca sĩ Anh Quân - Mỹ Linh ghi sổ tang.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên dù tuổi cao sức yếu vẫn có mặt để tiễn biệt nhạc sĩ An Thuyên (Hà Thành)

Nhạc sĩ Phạm Tuyên dù tuổi cao sức yếu vẫn có mặt để tiễn biệt nhạc sĩ An Thuyên (Hà Thành)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất