• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Muôn kiểu 'quá giang' độc đáo của muông thú

Chuồn chuồn cưỡi rắn lướt nước

Chuồn chuồn cưỡi rắn lướt nước

Quạ ngồi trên lưng đại bàng

Quạ ngồi trên lưng đại bàng

Con mòng đứng trên lưng lợn

Con mòng đứng trên lưng lợn

Chồn hùng dũng trên lưng cá sấu

Chồn hùng dũng trên lưng cá sấu

Sóc cưỡi chim

Sóc cưỡi chim

Ong bò lên đầu thằn lằn

Ong bò lên đầu thằn lằn

Nhái thì cưỡi bọ hung

Nhái thì cưỡi bọ hung

Rùa lại leo lên lưng cóc

Rùa lại leo lên lưng cóc

Những loài chim rất hay tìm cách 'quá giang'

Những loài chim rất hay tìm cách 'quá giang'

Con khỉ ôm chặt cổ vẹt

Con khỉ ôm chặt cổ vẹt

Nhái leo lên 'nhà' của ốc sên

Nhái leo lên 'nhà' của ốc sên

Chim cưỡi lên lưng nhau

Chim cưỡi lên lưng nhau

Bọ ngựa hùng dũng trên vỏ ốc sên

Bọ ngựa hùng dũng trên vỏ ốc sên

Khỉ cưỡi huơu

Khỉ cưỡi huơu

Chó cưỡi ngựa

Chó cưỡi ngựa

Rùa dũng cảm trên đầu cá sấu

Rùa dũng cảm trên đầu cá sấu

Mèo yên vị trên lưng ngựa

Mèo yên vị trên lưng ngựa

Quạ và địa bàng cùng bay

Quạ và địa bàng cùng bay

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất