Muốn biết thế nào là bạn tốt, hãy xem clip này

(VTC News) - Bạn tốt là người luôn có mặt đúng lúc và nâng đỡ, bảo vệ bạn khỏi bị hãm hại bởi những "thế lực xấu xa".

Nguồn: Facebook 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế