Mục sở thị đôi dép gây sốc điện chống yêu râu xanh

(VTC News) - Một nam sinh viên 18 tuổi đã chế tạo thành công đôi dép gây sốc điện cho những tên yêu râu xanh có ý định tấn công phụ nữ.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế