'Mỗi ngày thanh tra 3 doanh nghiệp': Bộ Tài nguyên và Môi trường lên tiếng

(VTC News) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa phát đi thông cáo báo chí giải thích và đính chính lại thông tin "mỗi ngày thanh tra 3 doanh nghiệp''.

Cụ thể, trong thông cáo báo chí phát đi ngày 12/10, Bộ TN-MT cho biết, công tác thanh tra môi trường năm 2017 là nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, trong đó giao Bộ TN-MT tập trung thanh tra, kiểm tra đối tượng có lưu lượng nước thải từ 200m3/ngày đêm trở lên.

Trên cơ sở này, Tổng cục Môi trường (TCMT) đã rà soát, lập danh mục và đề xuất Bộ phê duyệt kế hoạch thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2017 đối với 758 cơ sở.

Tuy nhiên, sau khi trao đổi, thống nhất với các bộ, ngành và địa phương, để đảm bảo kế hoạch thanh tra không chồng chéo, không ảnh hưởng đến doanh nghiệp, kế hoạch thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2017 sau đó đã được điều chỉnh xuống còn 472 cơ sở.

'Moi ngay thanh tra 3 doanh nghiep': Bo Tai nguyen va Moi truong len tieng hinh anh 1

Trụ sở Bộ TN-MT. 

Để thực hiện kế hoạch thanh tra, TCMT đã thành lập 13 đoàn thanh tra. Các đoàn thành tra có đơn vị được trưng cầu giám định nước thải, khí thải và chất thải khác tham gia. Trưởng đoàn thanh tra là lãnh đạo của các đơn vị chủ trì thực hiện kế hoạch thanh tra.

Nội dung thanh tra bao gồm chấp hành quy định pháp luật bảo vệ môi trường, cụ thể như: chấp hành các thủ tục hành chính; chấp hành quy định về thu gom, lưu giữ, xử lý hoặc chuyển giao xử lý chất thải; lắp đặt, vận hành các công trình bảo vệ môi trường; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xả thải; các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác.

Để đảm bảo các nội dung thanh tra nêu trên, thời gian thanh tra đối với mỗi đối tượng thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

Trong thời gian này, Đoàn thanh tra phải tiến hành đầy đủ các bước theo quy định, bao gồm: nghiên cứu, đánh giá về mặt hồ sơ, tài liệu; kiểm tra thực tế; lấy mẫu nước thải, khí thải và chất thải khác; phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm; làm việc, trao đổi, nghe cơ sở giải trình theo quy định; trao đổi, thảo luận trong tổ, trong đoàn; chuẩn bị biên bản, dự thảo kết luận...

Thông cáo cũng nêu rõ: Trưởng đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nhiệm vụ đã được phân công, chỉ được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước khi đi công tác để thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

“Tính đến thời điểm hiện tại, TCMT đã tiến hành thanh tra đối với hầu hết các đối tượng theo kế hoạch. Riêng Đoàn thanh tra tại tỉnh Long An và Đoàn Thanh tra tại tỉnh Gia Lai đang triển khai tiếp đến cuối tháng 10/2017 và đầu tháng 11/2017 sẽ kết thúc, trả kết quả và ban hành kết luận theo quy định của Luật Thanh tra”, Thông cáo báo chí của TCMT nêu rõ.

Trước đó, có thông tin năm 2017, Bộ TN-MT phải thanh tra hơn 750 doanh nghiệp ở 31 tỉnh/thành. Tổng kinh phí chi cho hoạt động này là hơn 43 tỉ đồng. Con số này năm 2016 là 29 tỉ đồng. Nếu tính bình quân mỗi ngày Bộ TN-MT phải thanh tra hơn 3 doanh nghiệp, đó là điều mà Bộ TN-MT không thể làm được.

Video: Mất cắp gần 400 triệu đồng, Cục phó Môi trường lần đầu lên tiếng

>>> Đọc thêm: 'Ai có chứng cứ Cục phó Nguyễn Xuân Quang nhũng nhiễu hãy gửi cho tôi'

Lưu Thủy
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU