Mở lại cánh cổng hát cửa đình

(VTC News) - Nghệ thuật hát cửa đình được khôi phục sau 60 năm tưởng chừng bị lãng quên, mai một.

VTC1

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế

Góc thư giãn

Truyền hình thể thao