Mở lại cánh cổng hát cửa đình

(VTC News) - Nghệ thuật hát cửa đình được khôi phục sau 60 năm tưởng chừng bị lãng quên, mai một.

VTC1

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO