Miễn phí cấp thẻ căn cước công dân lần đầu

(VTC News) - Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa 13 diễn ra sáng 8/9 tại Hà Nội, góp ý xung quanh dự án Luật căn cước công dân, nhiều đại biểu bày tỏ sự tán thành với dự thảo Luật và ý kiến của cơ quan thẩm tra dự án Luật.

Xem clip:


ANTV

Tiến Đạt
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU