Miễn nhiệm 6 Ủy viên UBND TP Hà Nội

Thời sựThứ Sáu, 25/10/2019 11:50:00 +07:00

HĐND TP Hà Nội miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND và Ủy viên UBND đối với các cán bộ nghỉ hưu và chuyển công tác.

Tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) diễn ra sáng nay (25/10), HĐND TP Hà Nội miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố và 6 chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với các đại biểu nguyên là giám đốc các sở, ngành nghỉ hưu và chuyển công tác.

IMG_1352

Phiêp họp HĐND sáng 25/10.

HĐND TP Hà Nội miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XV đối với ông Nguyễn Hoài Nam, nghỉ hưu theo chế độ.

HĐND TP Hà Nội miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XV đối với các ông, bà: Trần Huy Sáng (nguyên Giám đốc Sở Nội vụ) do nghỉ hưu theo chế độ; Nguyễn Hồng Thái (nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) do chuyển công tác; Khuất Văn Thành (Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), nghỉ hưu theo chế độ; Phạm Quí Tiên (nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố) do chuyển công tác; Hà Minh Hải (nguyên Giám đốc Sở Tài chính) do chuyển công tác; Lê Ngọc Anh (nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) do chuyển công tác.

HĐND thành phố bầu bổ sung 4 chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XV gồm các ông, bà: Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ (82,1% số phiếu đồng ý); Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (85,1% số phiếu đồng ý); Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính (84,1% số phiếu đồng ý); Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở Ngoại vụ (85,1% số phiếu đồng ý).

Đăng Khoa

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn