• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Máy bay Trung Quốc quần thảo sát tàu Việt Nam

Từ thực địa, PV Quang Tùng của VTC News gửi những hình ảnh cho thấy sự ngang ngược của Trung Quốc khi cho máy bay lượn nhiều vòng, sát ngay phía trên tàu chấp pháp của Việt Nam trong ngày 30/5

Từ thực địa, PV Quang Tùng của VTC News gửi những hình ảnh cho thấy sự ngang ngược của Trung Quốc khi cho máy bay lượn nhiều vòng, sát ngay phía trên tàu chấp pháp của Việt Nam trong ngày 30/5

Mỗi khi thấy tàu Việt Nam, Trung Quốc huy động rất nhiều tàu bủa vây, áp sát.

Mỗi khi thấy tàu Việt Nam, Trung Quốc huy động rất nhiều tàu bủa vây, áp sát.

Tàu Trung Quốc lao thẳng vào tàu Việt Nam.

Tàu Trung Quốc lao thẳng vào tàu Việt Nam.

Máy bay Trung Quốc lượn lờ ngay phía trên tàu Việt Nam.

Máy bay Trung Quốc lượn lờ ngay phía trên tàu Việt Nam.

Tàu Trung Quốc phun vòi rồng với áp lực nước lớn để ngăn cản tàu Việt Nam.

Tàu Trung Quốc phun vòi rồng với áp lực nước lớn để ngăn cản tàu Việt Nam.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất