Máu ở viện huyết học Trung ương chỉ đủ điều trị 3 ngày nữa

Lượng máu dự trữ của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chỉ còn hơn 2.700 đơn vị máu, dự kiến chỉ đủ cung cấp trong 3 ngày tới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cấp cứu và điều trị cho người bệnh cần máu tại 26 tỉnh, thành phố.

 

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương: Cấp thiết kêu gọi hiến máu nhóm O

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương: Cấp thiết kêu gọi hiến máu nhóm O

Tại Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước, nhiều bệnh nhân cần truyền máu nhóm O đang phải mòn mỏi chờ máu.
 
Máu nhóm O ở Viện Huyết học cạn kiệt, chỉ đủ điều trị hai ngày

Máu nhóm O ở Viện Huyết học cạn kiệt, chỉ đủ điều trị hai ngày

Tính đến ngày 4/1, lượng máu nhóm O dự trữ tại kho Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương còn 1.295 đơn vị, chỉ đủ điều trị trong hai ngày, hàng ngàn người bệnh đang phải đợi máu...
VTC 14
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU