Mất bao lâu để cơ thể tiêu hóa hết từng loại thực phẩm?

Cơ thể cần 15 phút để tiêu hóa các loại nước ép nhưng cần đến hơn 3 tiếng để tiêu hóa hết các loại thịt.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng