Mạnh dạn sửa sai, dân sẽ tin chính quyền

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nêu rõ tình trạng giải quyết khiếu nại chậm so với thời hiệu, có sai sót, đặc biệt khi sai thì không mạnh dạn sửa.

Đó là một trong những nhận định của Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tại hội nghị triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015 do Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và môi trường tổ chức ở TP.HCM ngày 10/4. 
Người đứng đầu Thanh tra Chính phủ cũng nêu rõ tình trạng giải quyết khiếu nại chậm so với thời hiệu, có sai sót, đặc biệt khi sai thì không mạnh dạn sửa.
Thanh tra Chính phủ cho biết khiếu nại, tố cáo trong năm 2014 giảm (lượt người, lượt đơn) so với năm trước, nhưng khiếu nại đông người tăng (8,8%).
Phân tích nhiều nguyên nhân xảy ra những “điểm nóng” về khiếu nại, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho rằng trước tiên do cơ chế chính sách. Riêng mảng đất đai, tuy có nhiều quy định được sửa đổi, nhiều văn bản hướng dẫn nhưng vẫn còn bất cập, sơ hở, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, đó là chưa kể yếu kém trong quản lý nhà nước.
Nêu ý kiến tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển nhìn nhận chính sách, pháp luật về đất đai còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ.
Luật đất đai năm 2013 cũng không thể giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu kiện của dân trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ông Hiển cũng thẳng thắn nói phần lớn địa phương chỉ quan tâm đến tăng trưởng, thu hút đầu tư, chưa chú ý đúng mức đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân.
Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho hay ở lĩnh vực tố cáo, chủ yếu là tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai (chiếm hơn 60%). Kết quả giải quyết cho thấy tố cáo vừa có đúng vừa có sai chiếm gần 40%. “Như vậy phải thấy quản lý nhà nước cũng có vấn đề, nếu được tập trung giải quyết tốt sẽ giảm bớt các khiếu nại, tố cáo” - ông Hiển bình luận.
Riêng việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội Đảng, ông Huỳnh Phong Tranh đề nghị cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo công tác này nhằm giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo liên quan. Đặc biệt, đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội Đảng cần hết sức thận trọng, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN