• TRANG CHỦ
  • Giáo dục

Mãn nhãn với áo dài nữ sinh xứ Huế

SBD 01. Huỳnh Thị Anh - QLĐ 44 - Trường ĐH Nông lâm

SBD 01. Huỳnh Thị Anh - QLĐ 44 - Trường ĐH Nông lâm

SBD 02. Nguyễn Hoàng Nam Anh - Mỹ thuật ứng dụng - Trường ĐH Nghệ thuật, Đại học Huế

SBD 02. Nguyễn Hoàng Nam Anh - Mỹ thuật ứng dụng - Trường ĐH Nghệ thuật, Đại học Huế

SBD 03. Hồng Thị Tuyết Anh - 12 chuyên văn - Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế.

SBD 03. Hồng Thị Tuyết Anh - 12 chuyên văn - Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế.

SBD 04. Trần Thị Ngọc Anh - Anh K8A - Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế

SBD 04. Trần Thị Ngọc Anh - Anh K8A - Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế

SBD 07. Đinh Hồng Kim Cương - CNSH K35 - Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế

SBD 07. Đinh Hồng Kim Cương - CNSH K35 - Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế

SBD 08. Võ Thị Cẩm Diệu - Luật K35D - Khoa Luật, Đại học Huế — at Đại Nội Kinh Thành Huế.

SBD 08. Võ Thị Cẩm Diệu - Luật K35D - Khoa Luật, Đại học Huế — at Đại Nội Kinh Thành Huế.

SBD 09. Lê Hoàng Thùy Dung - Trung K8A - Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế

SBD 09. Lê Hoàng Thùy Dung - Trung K8A - Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế

SBD 11. Thân Thị Ái Hoa - Mầm non 1B - Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế

SBD 11. Thân Thị Ái Hoa - Mầm non 1B - Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế

SBD 06. Daoheuang Bounyareth - Dược 2B - Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế

SBD 06. Daoheuang Bounyareth - Dược 2B - Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế

SBD 14. Nguyễn Thị Mai Linh - QTKD DL K45 - Khoa Du lịch, Đại học Huế

SBD 14. Nguyễn Thị Mai Linh - QTKD DL K45 - Khoa Du lịch, Đại học Huế

SBD 15. Nguyễn Thị Thùy Linh - Y2A - Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế

SBD 15. Nguyễn Thị Thùy Linh - Y2A - Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế

SBD 18. Bùi Thị Khánh Ly - YHDP 2C - Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế

SBD 18. Bùi Thị Khánh Ly - YHDP 2C - Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế

SBD 21. Bùi Thị Như Nga - Lý 1C - Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế

SBD 21. Bùi Thị Như Nga - Lý 1C - Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế

SBD 23. Phan Hoàng Kim Ngân - Báo chí K36 - Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế

SBD 23. Phan Hoàng Kim Ngân - Báo chí K36 - Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế

SBD 24. Võ Thị Tuyết Ngân - Kiến trúc K34 - Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế

SBD 24. Võ Thị Tuyết Ngân - Kiến trúc K34 - Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế

SBD 27. Nguyễn Châu Quỳnh Như - Anh K8C - Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế

SBD 27. Nguyễn Châu Quỳnh Như - Anh K8C - Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế

SBD 28. Nguyễn Thảo Ngọc Phương - K46 - Khoa Du lịch, Đại học Huế

SBD 28. Nguyễn Thảo Ngọc Phương - K46 - Khoa Du lịch, Đại học Huế

SBD 30. Lâm Hồ Cẩm Quỳnh - TC&QLSK K44 - Khoa Du lịch, Đại học Huế

SBD 30. Lâm Hồ Cẩm Quỳnh - TC&QLSK K44 - Khoa Du lịch, Đại học Huế

SBD 32. Nguyễn Thị Băng Tâm - Luật K36A - Khoa Luật, Đại học Huế

SBD 32. Nguyễn Thị Băng Tâm - Luật K36A - Khoa Luật, Đại học Huế

SBD 34. Nguyễn Cao Phương Thanh - Mầm non 3B - Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế

SBD 34. Nguyễn Cao Phương Thanh - Mầm non 3B - Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế

SBD 37. Nguyễn Hà Thu Thảo - Ứng dụng 1B - Trường ĐH Nghệ thuật, Đại học Huế

SBD 37. Nguyễn Hà Thu Thảo - Ứng dụng 1B - Trường ĐH Nghệ thuật, Đại học Huế

SBD 38. Nguyễn Thị Xuân Thảo - QTKD K44B - Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế

SBD 38. Nguyễn Thị Xuân Thảo - QTKD K44B - Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế

SBD 39. Lê Thị Hà Thu - K44 - Khoa Du lịch, Đại học Huế

SBD 39. Lê Thị Hà Thu - K44 - Khoa Du lịch, Đại học Huế

SBD 41. Trần Thị Minh Thư - Mỹ thuật ứng dụng - Trường ĐH Nghệ thuật, Đại học Huế

SBD 41. Trần Thị Minh Thư - Mỹ thuật ứng dụng - Trường ĐH Nghệ thuật, Đại học Huế

SBD 43. Bùi Huyền Trang - KHĐC K45C - Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế

SBD 43. Bùi Huyền Trang - KHĐC K45C - Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế

SBD 44. Trần Thị Thanh Trâm - MTƯD K14 - Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Đại học Huế

SBD 44. Trần Thị Thanh Trâm - MTƯD K14 - Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Đại học Huế

SBD 45. Tôn Nữ Phương Uyên - Hàn K8 - Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế

SBD 45. Tôn Nữ Phương Uyên - Hàn K8 - Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế

SBD 47. Nguyễn Thị Hà Vy - TCNH K46 - Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế

SBD 47. Nguyễn Thị Hà Vy - TCNH K46 - Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế

SBD 48. Nguyễn Thị Như Ý - QTKD K46 - Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế

SBD 48. Nguyễn Thị Như Ý - QTKD K46 - Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế

SBD 49. Nguyễn Thị Kim Yến - TC 8A - Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế

SBD 49. Nguyễn Thị Kim Yến - TC 8A - Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất