Mãn nhãn đại hội 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự Trung Quốc

(VTC News) - Nhằm lưu giữ những chiêu thức, tuyệt chiêu võ học, mới đây đại hội 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm Tự lần đầu được tổ chức ở chùa Thiếu Lâm, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế