Lý giải nguyên nhân những 'con mẹ ác thú' biến con thành thức ăn

Động vật đôi khi biến con mình thành thức ăn để chăm sóc tốt hơn những con còn lại hoặc chuẩn bị cho lần sinh sản tiếp theo.

Bình luận

Thị trường

Trí tuệ nhân tạo