Lương của cán bộ nghiên cứu chỉ đủ ăn 3 bát phở/ngày?

Kinh tếThứ Ba, 11/08/2015 10:02:00 +07:00

Lương của 1 tiến sĩ mới vào làm ở viện nghiên cứu khoảng 3 triệu đồng. Nếu lấy ví dụ, vị này mỗi bữa ăn 1 bát phở thì lương chỉ đủ ăn phở cả tháng và còn lại 300.000 đồng.

Lương của 1 tiến sĩ mới vào làm ở viện nghiên cứu khoảng 3 triệu đồng. Nếu lấy ví dụ, vị này mỗi bữa ăn 1 bát phở thì lương chỉ đủ ăn phở cả tháng và còn lại 300.000 đồng.

Trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ bàn xung quanh về vấn đề lương của cán bộ nghiên cứu khoa học .

Họ là cán bộ ở các viện nghiên cứu, các đơn vị nghiên cứu trong các cơ quan nhà nước. Khi đã là cán bộ nghiên cứu có nghĩa là họ thường phải là những người có học hàm, học vị cao hoặc đang phấn đấu để có được học hàm học vị như mong muốn. Đây là một đội ngũ có chất xám cao, có thể coi là cao nhất trong các ngành nghề.

Lương của một tiến sĩ mới vào làm tại một viện nghiên cứu khoảng 3 triệu đồng/tháng. Nếu tính nhanh, số lương này tương đương với khoảng 100 bát phở (30.000 đồng/bát). Vị tiến sĩ này ăn 3 bữa/ngày. Nếu lấy ví dụ vị này ăn mỗi bữa 1 bát phở thì một tháng hết 90 bát phở.

Như vậy, lương của vị này một tháng chỉ đủ ăn phở cả tháng và còn dư lại 300.000 đồng. Trong khi đó, các nhu cầu khác như: uống, mặc, đi lại… đều trông vào số tiền 300.000 đồng. Số lương này có đảm bảo cho các nhà khoa học yên tâm làm nghiên cứu hay không?

Xem video: Giáo sư Ngô Việt Trung, Viện Toán, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng Tạ Quang Bửu (Giải thưởng quốc gia lớn nhất về nghiên cứu khoa học cơ bản) nói về lương

Nguồn: VTV
Bình luận
vtc.vn