'Lương chưa đủ sống, không có thời gian nghỉ ngơi'

VideoThứ Tư, 23/11/2011 11:14:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 22/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án bộ luật lao động sửa đổi, lương chưa đủ sống, người lao động không còn thời gian nghỉ ngơi.

(VTC News) - Sáng 22/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án bộ luật lao động sửa đổi, lương chưa đủ sống, người lao động không còn thời gian nghỉ ngơi là những vấn đề được các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần khắc phục trong bộ luật lao động sửa đổi lần này.

Xem Clip:

Loading the player ...

Nguồn: VTC

P.V

Bình luận
vtc.vn