Lùm xùm trạm BOT Cai Lậy còn kéo dài đến bao giờ?

(VTC News) - Lãnh đạo Tổng Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ GTVT cho biết những kiến nghị của tỉnh Tiền Giang về trạm BOT Cai Lậy sẽ được giải quyết trong tháng 9.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế