Lùi trên đường đất, ôtô trượt bánh lật nhào xuống đê

(VTC News) - Chiếc ôtô lùi trên đường đất hẹp và mấp mô nên bị trượt bánh, lật nhào xuống đê.

Nguồn: Otofun

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế