Lùi thi hành Bộ luật hình sự mới: Đa số đại biểu Quốc hội tán thành

Hầu hết đại biểu Quốc hội khóa 13 đều tán thành quyết định lùi Bộ luật hình sự 2015 và Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Nguồn tin của PV cho biết, đa số đại biểu Quốc hội khóa 13 đã bỏ phiếu tán thành thông qua Nghị quyết về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự 2015, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Các đại biểu cũng tán thành bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và trình Quốc hội khóa 14 tại kỳ họp thứ hai (dự kiến tháng 10/2016). Đây chính là dự án luật để sửa đổi, bổ sung Bộ Luật hình sự 2015.

Lui thi hanh Bo luat hinh su moi: Da so dai bieu Quoc hoi tan thanh hinh anh 1

 Đa số đại biểu Quốc hội khóa 13 đã bỏ phiếu tán thành thông qua Nghị quyết về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự 2015 

Các đạo luật nêu trên sẽ được lùi hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự có hiệu lực thi hành.

Theo nguồn tin, nghị quyết không quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự vì việc xác định ngay thời điểm có hiệu lực tại thời điểm này chưa đảm bảo tính

khả thi. Hơn nữa nội dung này sẽ thuộc thẩm quyền của Quốc hội khóa 14. Trước mắt dự kiến thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự là 1/7/2017.

Các cơ quan tiếp tục áp dụng Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, và nghị định ban hành quy chế về tạm giữ, tạm giam hiện hành.

Bộ luật hình sự 2015 được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực từ 1/7/2016. Tuy nhiên, qua phản ảnh của cử tri và rà soát của các cơ quan chức năng thì Bộ luật này có nhiều sai sót, chủ yếu là lỗi kỹ thuật, không sai về quan điểm, chủ trương lớn.

Theo Nghị quyết vừa được đa số đại biểu Quốc hội tán thành, lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự 2015 và 3 đạo luật liên quan, tuy nhiên vẫn cho phép áp dụng các quy định có lợi cho người phạm tội để đảm bảo đối xử nhân nhân đạo và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Video: Đại biểu Quốc hội nói gì về việc nhận viện trợ và vay vốn của Trung Quốc? 

Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU