Lợi nhuận SCIC giảm, tài sản ‘bay’ gần 20 nghìn tỷ đồng

(VTC News) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) giảm gần 460 tỷ đồng lợi nhuận, tương đương 19% trong khi tổng tài sản giảm gần 20 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2018, SCIC đạt lợi nhuận sau thuế hơn 1.942 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước (đạt hơn 2.401 tỷ đồng).

Loi nhuan SCIC giam, tai san ‘bay’ gan 20 nghin ty dong hinh anh 1

 SCIC giảm 19% lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước do nhiều khoản chi tăng đột biến.

Doanh thu trong kỳ của SCIC là 2.288 tỷ đồng, thấp hơn con số 2.668 tỷ đồng của kỳ năm trước, tức giảm 14%.

Lợi nhuận gộp đạt hơn 2.208 tỷ đồng, thấp hơn gần 353 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2017.

6 tháng đầu năm nay, SCIC chỉ đạt 96 nghìn doanh thu từ hoạt động tài chính, thấp hơn rất nhiều cùng kỳ 2017, đạt hơn 2,6 triệu đồng, tức giảm 93%. Trong khi đó, chi phí tài chính bất ngờ tăng cao, đạt hơn 4,7 triệu đồng (con số này của năm 2017 chỉ là 73,6 nghìn đồng).

Không chỉ tăng chi phí tài chính, phí quản lý doanh nghiệp của SCIC trong 6 tháng đầu 2018 cũng tăng mạnh, đạt 120,2 tỷ đồng so với 93 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước, tức tăng 29%.

Khoản chi này chiếm lớn nhất là trả lương nhân viên quản lý 61,2 tỷ đồng, khấu hao tài sản cố định 2,7 tỷ đồng, chi dịch vụ mua ngoài 24 tỷ đồng. Ngoài ra, trong kỳ SCIC có khoản chi phí khác tới 31,5 tỷ đồng, tăng cao bất thường so cùng kỳ, chỉ 5,3 tỷ đồng.

Trong kỳ, SCIC thu về 2.088 tỷ đồng lãi từ hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn (giảm 15,4% so cùng kỳ).

Cũng theo báo cáo, trong kỳ, SCIC có khoản lỗ hơn 368 triệu do chi phí khác tăng cao bất thường, hơn 392 triệu đồng.

Không chỉ giảm lợi nhuận, tại thời điểm 30/6, tổng tài sản SCIC chỉ là hơn 41.749 tỷ đồng, giảm khoảng 20.000 tỷ đồng so với đầu năm, khoảng 61.076 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu do từ 1/1, SCIC đã bàn giao khoảng 17.000 tỷ đồng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp về Bộ Tài chính theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

Vốn sở hữu của SCIC thời điểm hiện tại là 40.287 tỷ đồng, lớn nhất trong số này là vốn đầu tư của chủ sở hữu khoảng 22.045 tỷ đồng, tiếp đó là quỹ đầu tư phát triển, khoảng 18.025 tỷ đồng.

Cũng theo báo báo, SCIC hiện có 419 tỷ đồng tiền và tương đương, ngoài ra còn có 19.833 tỷ đồng gửi ngân hàng kỳ hạn trên 3 tháng.

SCIC đang dành khoảng 7.500 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu ngắn hạn (bao gồm cả niêm yết và chưa niêm yết). Trong khi đó, doanh mục đầu tư tài chính dài hạn của SCIC vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác hiện có giá trị 13.515 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, khoản đầu tư vào các công ty con, liên kết mang lại cho SCIC khoảng 41,8 tỷ đồng.

SCIC hiện đang nợ khoảng 1.461 tỷ đồng, trong đó 1.282 tỷ đồng là nợ ngắn hạn và 179 tỷ đồng nợ dài hạn.

Video: Gần 1 năm sau cổ phần hóa, Hãng phim truyện Việt Nam giờ ra sao?

>>> Đọc thêm: Tháp truyền hình cao nhất thế giới: Đồng ý cho SCIC thoái vốn

Hoàng Hưng
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU