• Zalo

Lợi nhuận nửa năm của EVN giảm mạnh

Kinh tế Thứ Ba, 02/10/2018 12:18:00 +07:00

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố cho thấy tập đoàn này đạt doanh thu hơn 161,6 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 14% nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, giảm 31,5%.

Lãi giảm

Theo báo cáo, nửa đầu năm, doanh thu thuần của EVN đạt 161,6 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 19,2 nghìn tỷ đồng, tăng 18,8%.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính lại giảm mạnh, từ hơn 3,6 nghìn tỷ đồng xuống còn 2,4 nghìn tỷ đồng, tức giảm 33,6%.

Giá vốn bán hàng trong kỳ ở mức khá cao hơn 142,3 nghìn tỷ đồng, cao hơn 17 nghìn tỷ đồng, tức tăng 14,3%.

AZ2

 Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của EVN giảm dù doanh thu tăng.

Các công ty liên doanh, liên kết mang lại cho EVN hơn 141,2 tỷ đồng, tăng mạnh so cùng kỳ.

Trong khoảng thời gian trên, chi phí bán hàng tăng 4,5%, chi phí tài chính tăng 12,4%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12,1%.

Trừ các khoản chi phí, lợ nhuận thuần của EVN trong nửa đầu năm đạt hơn 1,6 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ so với 1,7 nghìn tỷ đồng của cùng kỳ 2017.

Do thu nhập khác giảm 52 tỷ đồng, trong khi chi phí khác tăng 91 tỷ đồng khiến lợi nhuận khác trong kỳ giảm từ 156,5 tỷ đồng xuống còn 3,9 tỷ đồng.

Kết quả, EVN lãi ròng hợp nhất nửa đầu năm hơn 1 nghìn tỷ đồng, giảm 31,5%.

Nợ lớn

Hiện tại, EVN đang gánh khoản nợ hơn 487,7 nghìn tỷ đồng, gấp 2,27 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ ngắn hạn là hơn 106,6 nghìn tỷ đồng, nợ dài hạn hơn 381 nghìn tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của EVN đạt 702,2 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ so với số đầu năm.

Tiền và tương đương tiền đạt 52,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8%.

Nửa đầu năm nay, hàng tồn kho của EVN bất ngờ tăng mạnh 19,5% và đạt gần 21,2 nghìn tỷ đồng.

Khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng mạnh 42,6% và chủ yếu tập trung ở phần phải thu ngắn hạn của khách hàng với 10,2 nghìn tỷ đồng, tăng vọt so với mức 3,1 nghìn tỷ đồng hồi đầu năm, tức gấp 3,2 lần.

Trước đó, EVN đã công bố tình hình hoạt động tháng 8 dầu năm. Theo EVN, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 8 đạt 19,52 tỷ kWh (trung bình 629,8 triệu kWh/ngày), sản lượng ngày cao nhất đạt 658,5 triệu kWh và công suất cao nhất toàn hệ thống là 31.321 MW.

Lũy kế 8 tháng sản lượng toàn hệ thống đạt 145,15 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 8 ước đạt 17,05 tỷ kWh, lũy kế 8 tháng ước đạt 126,05 tỷ kWh, tăng 10,62% so cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 10,69%.

Video: Lãi nghìn tỷ đồng, vì sao EVN vẫn tăng giá điện

EVN cũng cho biết, trong tháng 9 sẽ hoàn thành các hạng mục công trình đảm bảo đủ điều kiện cho tàu 50.000 tấn cập cảng và cấp PAC tổ máy 1 dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, đồng thời đẩy nhanh việc tiêu thụ tro xỉ tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; đảm bảo tiến độ nhận điện thử nghiệm thiết bị dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng …

Đồng thời, tiếp tục triển khai các bước cổ phần hóa các Tổng công ty Phát điện 1, 2 sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thủ tục công tác thoái vốn EVN tại các CTCP Thiết bị điện Đông Anh, CTCP Tài chính Điện lực, CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3, 4 và Phong điện Thuận Bình.

Hoàng Hưng
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều