Lợi nhuận năm 2014 của Vietcombank 'bay hơi' 33,6 tỷ đồng sau kiểm toán

Sau khi Kiểm toán Nhà nước có ý kiến, Vietcombank đã điều chỉnh lợi nhuận trước thuế năm 2014 giảm 33,6 tỷ đồng, xuống còn 5.842,9 tỷ đồng. Đồng thời, ngân hàng sẽ được hoàn lại 7,3 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết ngân hàng vừa công bố báo cáo tài chính năm 2014 sửa đổi sau khi nhận được báo cáo kiểm toán năm 2014 của Kiểm toán Nhà nước.


Theo báo cáo sửa đổi, tổng tài sản của Vietcombank tăng thêm 6,8 tỷ đồng. Cho đến thời điểm 31/12/2014, tổng tài sản của Vietcombank ở mức 576.996 tỷ đồng.
Sau kiểm toán nhà nước, lợi nhuận năm 2014 của Vietcombank“bay hơi” 33,6 tỷ đồng
                                             Ảnh minh họa. 

Sau kiểm toán nhà nước, lợi nhuận năm 2014 của Vietcombank“bay hơi” 33,6 tỷ đồng                                              Ảnh minh họa. 


Đồng thời, tổng nợ phải trả của ngân hàng tăng 33,5 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu giảm 26,7 tỷ đồng. Việc điều chỉnh giảm vốn chủ sở hữu là do giảm lợi nhuận sau thuế của năm 2014.

Thu nhập lãi thuần của ngân hàng cũng điều chỉnh giảm 20,2 tỷ đồng xuống 11.754 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ lại tăng 1 tỷ đồng lên mức 1.771 tỷ đồng. Như vậy, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng năm 2014 sau điều chỉnh là 17.285 tỷ đồng giảm 18,9 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh giảm tổng chi phí trong năm 2014 của Vietcombank 11 tỷ xuống mức 6.851 tỷ đồng.

Vietcombank cũng phải tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của năm 2014 thêm 25,7 tỷ đồng lên mức 4.591 tỷ đồng.

Đặc biệt, chỉ tiêu cam kết trong nghiệp vụ thư tín dụng của Vietcombank được Kiểm toán Nhà nước yêu cầu điều chỉnh giảm 178,3 tỷ đồng xuống còn 32.442 tỷ đồng.

Ngoài Vietcombank, năm 2015, còn 2 NHTM khác cũng được Kiểm toán Nhà nước đưa vào danh sách kiểm toán việc thực hiện đề án tái cơ cấu là: ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), và ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Nguồn: BizLIVE 
Chủ đề:
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU