Lời khuyên của vợ khiến thầy đồ bẽ mặt

Truyện cườiThứ Ba, 30/06/2020 06:24:00 +07:00

Thầy đồ đang ngồi cặm cụi viết bài, bà vợ đến bên cạnh nói: "Ông lấy giấy khổ to mà viết có hơn không?".

Lời khuyên của vợ khiến thầy đồ bẽ mặt  - 1

 

Thầy đồ lấy làm đắc chí, cho là vợ khen tài văn chương của mình, văn tứ dồi dào giấy khổ nhỏ không đủ chép, nhưng cũng hỏi lại:

- Bà nói vậy là thế nào?

Bà vợ thong thả nói:

- Ông chả biết tính toán gì cả, giấy khổ to bỏ đi còn gói hàng, chứ giấy khổ nhỏ thì dùng làm gì được.

MINO(Sưu tầm)
Bình luận
vtc.vn
Đọc tiếp