Tiếp theo:Nâng cao năng suất chất lượng - 'Đòn bẩy' cho doanh nghiệp phát triển bền vững

Lợi dụng tự do tôn giáo tuyên truyền mê tín dị đoan

Video08:52 07/12/2022

Lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, một số kẻ núp dưới chiêu bài "tự do tôn giáo" để tuyên truyền đạo lạ, tà đạo nhằm mưu đồ tư lợi cá nhân một cách mờ ám.

VTC News - VOV Live
Bình luận
vtc.vn
Giấy phép cấp lại số 268/GP-BTTTT Ngày 11/07/2013.