Lợi dụng hủ tục rợn người, thầy bói 'dỏm' lộng hành ở Quảng Ngãi

(VTC News) - Tại tỉnh Quảng Ngãi, lợi dụng hủ tục “cầm đồ thuốc độc”, nhiều thầy cúng, thầy bói lừa gạt lấy tiền người bệnh và làm tăng thêm sự mê tín, nghi kỵ thù hận giữa người dân.

Nguồn: ANTV

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO