• TRANG CHỦ
  • Văn hóa - Giải trí

Loạt ảnh hậu trường đáng nhớ của đoàn phim Tây Du Ký 1986

Công cụ hỗ trợ cho những màn nhào lộn, bật nhảy của Tôn Ngô Không.

Công cụ hỗ trợ cho những màn nhào lộn, bật nhảy của Tôn Ngô Không.

Phía sau những pha bay lượn của Tề Thiên Đại Thánh.

Phía sau những pha bay lượn của Tề Thiên Đại Thánh.

Đoàn phim tạo bối cảnh sương khói huyền ảo.

Đoàn phim tạo bối cảnh sương khói huyền ảo.

Tôn Ngộ Không và bản sao

Tôn Ngộ Không và bản sao

Đường Tăng không cưỡi ngựa mà ngồi xe ô tô!

Đường Tăng không cưỡi ngựa mà ngồi xe ô tô!

Đường Tăng vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cho dàn người đẹp.

Đường Tăng vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cho dàn người đẹp.

Đường Tăng vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cho dàn người đẹp.

Đường Tăng vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cho dàn người đẹp.

Khoảnh khắc hậu trường thú vị của Đường Tăng và Trư Bát Giới.

Khoảnh khắc hậu trường thú vị của Đường Tăng và Trư Bát Giới.

Khoảnh khắc hậu trường thú vị của Đường Tăng và Trư Bát Giới.

Khoảnh khắc hậu trường thú vị của Đường Tăng và Trư Bát Giới.

Dòng người đông nghịt kéo tới xem quá trình thực hiện các cảnh quay trong Tây Du Ký.

Dòng người đông nghịt kéo tới xem quá trình thực hiện các cảnh quay trong Tây Du Ký.

Dòng người đông nghịt kéo tới xem quá trình thực hiện các cảnh quay trong Tây Du Ký.

Dòng người đông nghịt kéo tới xem quá trình thực hiện các cảnh quay trong Tây Du Ký.

Dòng người đông nghịt kéo tới xem quá trình thực hiện các cảnh quay trong Tây Du Ký.

Dòng người đông nghịt kéo tới xem quá trình thực hiện các cảnh quay trong Tây Du Ký.

Nhân viên quay phim làm việc vất vả để có những cảnh quay đẹp.

Nhân viên quay phim làm việc vất vả để có những cảnh quay đẹp.

Nhân viên quay phim làm việc vất vả để có những cảnh quay đẹp.

Nhân viên quay phim làm việc vất vả để có những cảnh quay đẹp.

Nguồn: 2sao

Nguồn: 2sao

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất