Lộ trình chuẩn hóa giáo viên các cấp thế nào?

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 10/01/2020 14:17:29 +07:00
(VTC News) -

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Theo dự thảo Nghị định, lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn của giáo viên bắt đầu từ ngày 1/7/2020 đến hết ngày 31/12/2030, bảo đảm 100% số giáo viên phải thực hiện nâng trình độ chuẩn đang được đào tạo, hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp chuẩn theo quy định.

Tất cả giáo viên đều phải nâng chuẩn

Giáo viên phải thực hiện nâng trình độ chuẩn gồm: Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên. Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên.

Độ tuổi giáo viên phải thực hiện nâng trình độ chuẩn tính từ ngày 1/7/2020, giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở trừ thời gian đào tạo theo quy định, phải đủ 5 năm công tác tính đến tuổi được nghỉ hưu thực hiện nâng trình độ chuẩn.

Theo đó, thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên phải bảo đảm phù hợp với thực tiễn và điều kiện thực hiện của giáo viên, cơ sở giáo dục, địa phương và không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy.

Lộ trình chuẩn hóa giáo viên các cấp thế nào? - 1

 

Việc đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên phải căn cứ vào độ tuổi; hiện trạng trình độ đào tạo của giáo viên; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên; chuẩn nghề nghiệp giáo viên; vị trí việc làm gắn với việc sử dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục. Bảo đảm khách quan, công bằng, hiệu quả.

Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên được xây dựng 5 năm và hàng năm trên cơ sở định hướng, mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên của Nhà nước, của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Giáo viên được đào tạo nâng trình độ chuẩn miễn phí

Theo dự thảo, mức kinh phí đào tạo thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên được đảm bảo từ nguồn tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước cấp bổ sung; đóng góp của giáo viên và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn được miễn học phí và thực hiện theo các quy định hiện hành về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Do đó, với những giáo viên được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn sẽ được cơ quan quản lý, sử dụng tạo điều kiện về thời gian và được hỗ trợ, cấp kinh phí đào tạo theo quy định. Được hưởng 100% lương và các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, các giáo viên là nữ, người dân tộc thiểu số, ngoài những quyền lợi được hưởng theo quy định như trên thì còn được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.

Từ đó, dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm của giáo viên được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩncần thực hiện tốt các quy định về đào tạo, quy chế và quy định về thời gian đào tạo; chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo trong thời gian tham gia khóa học.

 Lộ trình nâng chuẩn cho giáo viên

Dự thảo Nghị định quy định về thời gian đào tạo nâng trình độ chuẩn giáo viên ở trình độ cao đẳng sư phạm được thực hiện từ một năm rưỡi đến hai năm học với giáo viên có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo.

Đào tạo trình độ đại học sư phạm được thực hiện từ hai năm rưỡi đến bốn năm học đối với giáo viên có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo; từ một năm rưỡi đến hai năm học với giáo viên có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành đào tạo.

Các giáo viên có quyền được lựa chọn hình thức học tập tích lũy tín chỉ, vừa làm vừa học; học từ xa; học tập trung; trực tuyến; học trực tuyến kết hợp với tập trung...

Ngay khi tuyển sinh và vào đầu khóa học, cơ sở đào tạo sẽ thông báo cho người học về chương trình đào tạo toàn khóa; đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo; học liệu; kế hoạch học tập; kế hoạch kiểm tra, thi; các quy định khác của cơ sở đào tạo có liên quan đến khóa học.

Sau khi giáo viên hoàn thành chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra tương đương Bậc 5 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam được cấp bằng cao đẳng sư phạm; tương đương với Bậc 6 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam được cấp bằng đại học sư phạm.

Việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Minh Khôi
Bình luận
vtc.vn