• TRANG CHỦ
  • Văn hóa - Giải trí

Lộ thu nhập 'khủng' của Châu Tinh Trì, Châu Nhuận Phát

Một tờ báo đã thống kê số tài sản của 10 nghệ sĩ giàu nhất làng giải trí Trung Quốc. Kết quả, đứng thứ 10 là Lê Minh - 102 triệu đô la HongKong

Một tờ báo đã thống kê số tài sản của 10 nghệ sĩ giàu nhất làng giải trí Trung Quốc. Kết quả, đứng thứ 10 là Lê Minh - 102 triệu đô la HongKong

Các thứ tự tiếp theo là: 9.Trương Học Hữu – 130 triệu đô la HongKong

Các thứ tự tiếp theo là: 9.Trương Học Hữu – 130 triệu đô la HongKong

8. Trương Bá Chi – 148 triệu đô la HongKong

8. Trương Bá Chi – 148 triệu đô la HongKong

7. Dung Tổ Nhi – 150 triệu đô la HongKong

7. Dung Tổ Nhi – 150 triệu đô la HongKong

6. Tạ Đình Phong – 194 triệu đô la HongKong

6. Tạ Đình Phong – 194 triệu đô la HongKong

5. Cổ Thiên Lạc – 210 triệu đô la HongKong

5. Cổ Thiên Lạc – 210 triệu đô la HongKong

4. Lưu Gia Linh – 252 triệu đô la HongKong

4. Lưu Gia Linh – 252 triệu đô la HongKong

3. Quan Chi Lâm – 607 triệu đô la HongKong

3. Quan Chi Lâm – 607 triệu đô la HongKong

2. Châu Tinh Trì – 900 triệu đô la HongKong

2. Châu Tinh Trì – 900 triệu đô la HongKong

1. Châu Nhuận Phát – 992 triệu đô la HongKong

1. Châu Nhuận Phát – 992 triệu đô la HongKong

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất