Lỗ tăng chóng mặt, Vinaincon nói gì?

Kinh tếChủ Nhật, 09/09/2018 16:17:00 +07:00

Tổng CTCP Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Vinaincon) vừa có giải trình về khoản lỗ trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu 2018 so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, Vinaincon đạt doanh thuần thu hơn 1.318 tỷ đồng trong nửa 2018, giảm so với 1.795 của nửa năm 2017, tức giảm 26,5%.

AZ

 Vinaincon cho biết, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất giảm do sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn thuộc Tổng công ty gặp nhiều khó khăn.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm 60%, chỉ đạt 6,4 tỷ đồng.

Chi phí tài chính trong thời gian trên là 85,4 tỷ đồng, tương tương 2017. Nhưng chi cho lãi vay cao hơn, tới 84,6 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ năm trước là 77,4 tỷ đồng).

Chi phí bán hàng và chi quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ, lần lượt là 13,9 và 92,5 tỷ đồng (cùng kỳ 2017 là 18 và 105,9 tỷ đồng).

6 tháng đầu năm, công ty mẹ lỗ ròng 112,5 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 64,9 tỷ đồng của cùng thời điểm năm trước, tức tăng 73%.

Theo báo cáo tài chính riêng, trong khoảng thời gian trên, Vinaincon chỉ đạt lợi nhuận 5,5 tỷ đồng, giảm 14% so cùng kỳ. Trong khi đó, báo cáo tài chính tổng hợp, lợi nhuận là 5 tỷ, giảm 29%.

Theo Vinaincon, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất giảm 73% so cùng kỳ do sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn thuộc Tổng công ty gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân do nguồn cung xi măng tăng nhanh, dự án đầu tư xây dựng triển khai ít làm sản lượng tiêu thụ bị sụt giảm, trong khi chi phí tài chính lớn (chi phí lãi vay 6 tháng năm gần 76 tỷ đồng) và chi phí khấu hao tài sản trong giá vốn lớn. Giá vốn hàng bán gần 238,8 tỷ đồng trên doanh thu bán hàng gần 190 tỷ đồng.

Về chênh lệch lợi nhuận tại báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính tổng hợp, Vinaincon giải trình do 2018 đầu tư xây dựng cơ bản của các tập đoàn, tổng công ty giảm, cạnh tranh trong lĩnh vực thị trường xây dựng cơ bản, vốn là thế mạnh của công ty, ngày càng ngày gắt. Việc đấu thầu, trúng thầu khó khăn làm doanh thu tại Tổng công ty sụt giảm. Trong khi đó, chi phí cố định gần như không thay đổi, dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm so cùng kỳ 2017.

Vẫn theo báo cáo tài chính giữa niên độ, Vinaincon hiện nợ tới hơn 6.178 tỷ đồng, trong đó 2.467 là nợ ngắn hạn, 3.551 tỷ đồng là nợ dài hạn.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VVN của Vinaincon đang giao dịch ở mức 7.300 đồng. 

Hoàng Hưng
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !