• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Lính Trung Quốc oằn mình luyện tập thể lực

Lính Trung Quốc khoe cơ bắp

Lính Trung Quốc khoe cơ bắp

Trồng chuối 1 tay

Trồng chuối 1 tay

Bài tập thể lực

Bài tập thể lực

Bài tập xà đơn

Bài tập xà đơn

Đu ngang, một trong những động tác đòi hỏi rất nhiều thể lực

Đu ngang, một trong những động tác đòi hỏi rất nhiều thể lực

Một động tác luyện tập của các binh sỹ ở Nam Ninh, Trung Quốc

Một động tác luyện tập của các binh sỹ ở Nam Ninh, Trung Quốc

Tăng cường thể lực qua các bài tập cơ bản

Tăng cường thể lực qua các bài tập cơ bản

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất