• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Lính Quân khu 5 oai hùng cưỡi xe tăng ra trận địa

Lính tăng Trung đoàn 574 xuất kích.

Lính tăng Trung đoàn 574 xuất kích.

Chỉ huy Trung đoàn tổ chức rút kinh nghiệm trên thực địa.

Chỉ huy Trung đoàn tổ chức rút kinh nghiệm trên thực địa.

Pháo binh đánh địch bổ nhào.

Pháo binh đánh địch bổ nhào.

Thực hiện tốt phương châm: Không để Tổ quốc bất ngờ trong mọi tình huống.

Thực hiện tốt phương châm: Không để Tổ quốc bất ngờ trong mọi tình huống.

Nắm vững kỹ thuật sử dụng các phương tiện tác chiến.

Nắm vững kỹ thuật sử dụng các phương tiện tác chiến.

Thực hành thả cầu phao qua sông.

Thực hành thả cầu phao qua sông.

Khẩn trương làm cầu cho lực lượng chủ lực qua sông.

Khẩn trương làm cầu cho lực lượng chủ lực qua sông.

Lính bộ binh quán triệt nhiệm vụ tác chiến.

Lính bộ binh quán triệt nhiệm vụ tác chiến.

Hướng dẫn trên bản đồ tác chiến.

Hướng dẫn trên bản đồ tác chiến.

Bộ đội đặc công trước giờ nhận nhiệm vụ.

Bộ đội đặc công trước giờ nhận nhiệm vụ.

Lính tăng một Trung đoàn.

Lính tăng một Trung đoàn.

Phút thư giãn trên thao trường.

Phút thư giãn trên thao trường.

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất