• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Lính Mỹ khổ luyện với rắn độc ở tập trận Hổ mang vàng

Đặc nhiệm Hoàng gia Thái Lan cùng lính Mỹ luyện tập cách xử lý sau khi bị rắn độc cắn

Đặc nhiệm Hoàng gia Thái Lan cùng lính Mỹ luyện tập cách xử lý sau khi bị rắn độc cắn

Lính Thái Lan thể hiện khả năng khống chế rắn hổ mang trong rừng rậm

Lính Thái Lan thể hiện khả năng khống chế rắn hổ mang trong rừng rậm

Đây là một phần trong bài tập sinh tồn trong rừng rậm nhiệt đới của cuộc tập trận Hổ mang vàng

Đây là một phần trong bài tập sinh tồn trong rừng rậm nhiệt đới của cuộc tập trận Hổ mang vàng

Ngoài rắn, bọ cạp cũng được sử dụng trong bài học sinh tồn

Ngoài rắn, bọ cạp cũng được sử dụng trong bài học sinh tồn

Lính thủy đánh bộ Thái Lan tìm cách dựng bếp trong rừng rậm

Lính thủy đánh bộ Thái Lan tìm cách dựng bếp trong rừng rậm

Luyện tập cùng với rắn hổ mang

Luyện tập cùng với rắn hổ mang

Khống chế các động vật có độc là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc tồn tại trong rừng rậm nhiệt đới

Khống chế các động vật có độc là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc tồn tại trong rừng rậm nhiệt đới

Biến các động vật có độc này thành thức ăn

Biến các động vật có độc này thành thức ăn

Trăn cũng là đối tượng được chú ý trong các bài học sinh tồn

Trăn cũng là đối tượng được chú ý trong các bài học sinh tồn

Các binh sĩ đôi khi còn tìm cách chơi đùa với những con rắn hổ mang vô cùng nguy hiểm

Các binh sĩ đôi khi còn tìm cách chơi đùa với những con rắn hổ mang vô cùng nguy hiểm

Làm thịt gà rừng để sống trong rừng khi hết thức ăn mang theo

Làm thịt gà rừng để sống trong rừng khi hết thức ăn mang theo

Các binh sĩ Mỹ thử nghiệm món ăn từ bọ cạp

Các binh sĩ Mỹ thử nghiệm món ăn từ bọ cạp

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất