Lịch phát sóng kênh VTC11

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH VTC11
Ngày 28/08/2012

06:30:00 AM Chiếc xe âm nhạc - Số 270

07:05:00 AM Chiến cơ siêu hạng - Tập 39

07:30:00 AM Công chúa Ori - Tập 53

08:00:00 AM Bé yêu học hát - Số 27

08:10:00 AM Một ngày của Popodoo - Tập 27

08:50:00 AM Thất kiếm anh hùng - Tập 55 - 56

09:25:00 AM Tay đua ngân hà - Tập 19

10:00:00 AM Chiến cơ siêu hạng - Tập 39

10:25:00 AM Một ngày của Popodoo - Tập 27

10:55:00 AM Công chúa Ori - Tập 54

11:30:00 AM Siêu thần ký - Tập 2

12:05:00 AM Thất kiếm anh hùng - Tập 55 - 56

12:40:00 AM Chiến cơ siêu hạng - Tập 39
13:05:00 PM Tay đua ngân hà - Tập 19

13:35:00 PM KidsTV tương tác - Số 1

13:50:00 PM Chiếc xe âm nhạc - Số 270

14:25:00 PM Công chúa Ori - Tập 54

15:00:00 PM Siêu thần ký - Tập 2

15:30:00 PM Một ngày của Popodoo - Tập 27

16:05:00 PM Bàn tay có phép lạ - Số 12

16:10:00 PM Bé yêu học hát - Số 27

16:25:00 PM Thất kiếm anh hùng - Tập 55 - 56

17:00:00 PM Tay đua ngân hà - Tập 19

17:30:00 PM Thi tài cùng họa sỹ đốm - Số 3

17:50:00 PM Tương tác Kids TV - Số 1

18:10:00 PM Công chúa Ori - Tập 54

18:35:00 PM Chiến cơ siêu hạng - Tập 40
19:00:00 PM Siêu thần ký - Tập 2

19:25:00 PM Thi tài cùng họa sỹ đốm - Số 3

19:45:00 PM Bàn tay có phép lạ - Số 13

19:55:00 PM Sách hay của bé - Số 53

20:15:00 PM Chiến cơ siêu hạng - Tập 40

20:45:00 PM Tay đua ngân hà - Tập 19

21:15:00 PM Thất kiếm anh hùng - Tập 55 - 56

21:50:00 PM Chiếc xe âm nhạc - Số 266

22:25:00 PM Chiến cơ siêu hạng - Tập 40

22:50:00 PM Tay đua ngân hà - Tập 19

23:20:00 PM Bé yêu học hát - Số 25

23:30:00 PM Siêu thần ký - Tập 2

00:05:00 PM Thất kiếm anh hùng - Tập 55 - 56

00:40:00 PM Tay đua ngân hà - Tập 19

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN