Lịch phát sóng kênh VTC11

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH VTC11
Ngày 27/08/2012

06:30:00 AM Quà tặng âm nhạc - Số 58

07:05:00 AM Chiến cơ siêu hạng - Tập 38

07:30:00 AM Công chúa Ori - Tập 52

08:00:00 AM Thi tài cùng họa sỹ đốm - Số 3

08:10:00 AM Ella chào Việt Nam - Số 22

08:50:00 AM Thất kiếm anh hùng - Tập 53 - 54

09:25:00 AM Tay đua ngân hà - Tập 18 

10:00:00 AM Chiến cơ siêu hạng - Tập 38

10:25:00 AM Ella chào Việt Nam - Số 22

10:55:00 AM Công chúa Ori - Tập 53

11:30:00 AM Siêu thần ký - Tập 1

12:05:00 AM Thất kiếm anh hùng - Tập 53 - 54

12:40:00 AM Chiến cơ siêu hạng - Tập 38

13:05:00 PM Tay đua ngân hà - Tập 18 
13:35:00 PM Sách hay của bé - Số 53
13:50:00 PM Quà tặng âm nhạc - Số 58

14:25:00 PM Công chúa Ori - Tập 53

15:00:00 PM Siêu thần ký - Tập 1

15:30:00 PM Ella chào Việt Nam - Số 22

16:05:00 PM Những que diêm thông minh - Số 14

16:10:00 PM Thi tài cùng họa sỹ đốm - Số 3

16:25:00 PM Thất kiếm anh hùng - Tập 53 - 54

17:00:00 PM Tay đua ngân hà - Tập 18 

17:30:00 PM Những tờ giấy diệu kỳ - Số 10

17:50:00 PM Sách hay của bé - Số 53

18:10:00 PM Công chúa Ori - Tập 53

18:35:00 PM Chiến cơ siêu hạng - Tập 39

19:00:00 PM Siêu thần ký - Tập 1

19:25:00 PM Sách hay của bé - Số 53

19:45:00 PM Những que diêm thông minh - Số 13

19:55:00 PM KidsTV tương tác - Số 1

20:15:00 PM Chiến cơ siêu hạng - Tập 39

20:45:00 PM Tay đua ngân hà - Tập 18 

21:15:00 PM Thất kiếm anh hùng - Tập 53 - 54

21:50:00 PM Chiếc xe âm nhạc - Số 265

22:25:00 PM Chiến cơ siêu hạng - Tập 39

22:50:00 PM Tay đua ngân hà - Tập 18 

23:20:00 PM Thi tài cùng họa sỹ đốm - Số 2

23:30:00 PM Siêu thần ký - Tập 1

00:05:00 PM Thất kiếm anh hùng - Tập 53 - 54

00:40:00 PM Tay đua ngân hà - Tập 18 

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN