Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Lịch phát sóng kênh VTC11

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH VTC11
(Ngày 23/08/2012)

06:30:00 AM Chiếc xe âm nhạc - Số 267

07:05:00 AM Chiến cơ siêu hạng - Tập 33

07:30:00 AM Tazza nhí - Tập 48

08:00:00 AM Sách hay của bé - Số 52

08:10:00 AM Một ngày của Popodoo - Tập 25

08:50:00 AM Huyền thoại sân cỏ - Tập 28

09:20:00 AM Công chúa Ori - Tập 48

09:55:00 AM Tazza nhí - Tập 49

10:30:00 AM Một ngày của Popodoo - Tập 26

11:05:00 AM Công chúa Ori - Tập 49

11:40:00 AM Truyền thuyết Pinball - Tập 50

12:05:00 AM Đoán giá đúng - Số 17
12:10:00 AM Công chúa Ori - Tập 49

12:45:00 AM Chiến cơ siêu hạng - Tập 34

13:10:00 PM Thất kiếm anh hùng - Tập 45 - 46

13:45:00 PM Quà tặng âm nhạc - Số 57

14:20:00 PM Tay đua ngân hà - Tập 14

15:00:00 PM Huyền thoại sân cỏ - Tập 36

15:30:00 PM Truyền thuyết Pinball - Tập 50

16:00:00 PM Bàn tròn nhí - Số 1

16:20:00 PM Công chúa Ori - Tập 49

17:00:00 PM Tay đua ngân hà - Tập 15

17:30:00 PM Bé yêu học hát - Số 25

17:45:00 PM Họa sỹ tý hon - Số 2

18:10:00 PM Thi tài cùng họa sỹ đốm - Tập 2

18:30:00 PM Chiến cơ siêu hạng - Tập 35
18:55:00 PM Công chúa Ori - Tập 49

19:25:00 PM Bé yêu học hát - Số 25

19:45:00 PM Những que diêm thông minh - Số 12

19:55:00 PM Bàn tay có phép lạ - Số 11

20:15:00 PM Chiến cơ siêu hạng - Tập 35

20:40:00 PM Công chúa Ori - Tập 49

21:05:00 PM Thất kiếm anh hùng - Tập 45 - 46

21:40:00 PM Quà tặng âm nhạc - Số 57

22:15:00 PM Tazza nhí - Tập 49

22:50:00 PM Công chúa Ori - Tập 49

23:20:00 PM Sách hay của bé - Số 52

23:30:00 PM Truyền thuyết Pinball - Tập 50
00:05:00 PM Thất kiếm anh hùng - Tập 45 - 46

00:40:00 PM Tazza nhí - Tập 49

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN