Lịch phát sóng kênh VTC11

Tổng hợpThứ Ba, 28/08/2012 08:35:00 +07:00

Lịch phát sóng kênh VTC11

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH VTC11
Ngày 28/08/2012

06:30:00 AMChiếc xe âm nhạc - Số 270

07:05:00 AMChiến cơ siêu hạng - Tập 39

07:30:00 AMCông chúa Ori - Tập 53

08:00:00 AMBé yêu học hát - Số 27

08:10:00 AMMột ngày của Popodoo - Tập 27

08:50:00 AMThất kiếm anh hùng - Tập 55 - 56

09:25:00 AMTay đua ngân hà - Tập 19

10:00:00 AMChiến cơ siêu hạng - Tập 39

10:25:00 AMMột ngày của Popodoo - Tập 27

10:55:00 AMCông chúa Ori - Tập 54

11:30:00 AMSiêu thần ký - Tập 2

12:05:00 AMThất kiếm anh hùng - Tập 55 - 56

12:40:00 AMChiến cơ siêu hạng - Tập 39
13:05:00 PMTay đua ngân hà - Tập 19

13:35:00 PMKidsTV tương tác - Số 1

13:50:00 PMChiếc xe âm nhạc - Số 270

14:25:00 PMCông chúa Ori - Tập 54

15:00:00 PMSiêu thần ký - Tập 2

15:30:00 PMMột ngày của Popodoo - Tập 27

16:05:00 PMBàn tay có phép lạ - Số 12

16:10:00 PMBé yêu học hát - Số 27

16:25:00 PMThất kiếm anh hùng - Tập 55 - 56

17:00:00 PMTay đua ngân hà - Tập 19

17:30:00 PMThi tài cùng họa sỹ đốm - Số 3

17:50:00 PMTương tác Kids TV - Số 1

18:10:00 PMCông chúa Ori - Tập 54

18:35:00 PMChiến cơ siêu hạng - Tập 40
19:00:00 PMSiêu thần ký - Tập 2

19:25:00 PMThi tài cùng họa sỹ đốm - Số 3

19:45:00 PMBàn tay có phép lạ - Số 13

19:55:00 PMSách hay của bé - Số 53

20:15:00 PMChiến cơ siêu hạng - Tập 40

20:45:00 PMTay đua ngân hà - Tập 19

21:15:00 PMThất kiếm anh hùng - Tập 55 - 56

21:50:00 PMChiếc xe âm nhạc - Số 266

22:25:00 PMChiến cơ siêu hạng - Tập 40

22:50:00 PMTay đua ngân hà - Tập 19

23:20:00 PMBé yêu học hát - Số 25

23:30:00 PMSiêu thần ký - Tập 2

00:05:00 PMThất kiếm anh hùng - Tập 55 - 56

00:40:00 PMTay đua ngân hà - Tập 19

Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !