Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Lịch phát sóng kênh VTC11 - Ngày 04/09/2012

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH VTC11
(Ngày 04/09/2012)

06:30:00 AM Chiếc xe âm nhạc - Số 276

07:05:00 AM Chiến cơ siêu hạng - Tập 46

07:30:00 AM Công chúa Ori - Tập 60

08:00:00 AM Bé yêu học hát - Số 28

08:10:00 AM Thế giới tuổi thơ - Tập 1

08:50:00 AM Thất kiếm anh hùng - Tập 69 - 70

09:25:00 AM Tay đua ngân hà - Tập 26

10:00:00 AM Chiến cơ siêu hạng - Tập 46

10:25:00 AM Chiếc xe âm nhạc - Số 277

10:55:00 AM Công chúa Ori - Tập 61

11:30:00 AM Siêu thần ký - Tập 9

12:00:00 AM Đoán giá đúng - Số 18

12:05:00 AM Thất kiếm anh hùng - Tập 69 - 70

12:40:00 AM Thế giới tuổi thơ - Tập 1
13:10:00 PM Tay đua ngân hà - Tập 26

13:40:00 PM KidsTV tương tác - Số 2

13:55:00 PM Chiến cơ siêu hạng - Tập 46

14:20:00 PM Công chúa Ori - Tập 54

14:55:00 PM Siêu thần ký - Tập 9

15:25:00 PM Quà tặng âm nhạc - Số 59

16:00:00 PM Bàn tay có phép lạ - Số 14

16:05:00 PM Bé yêu học hát - Số 28

16:20:00 PM Thất kiếm anh hùng - Tập 69 - 70

16:55:00 PM Chiến cơ siêu hạng - Tập 46

17:30:00 PM Thi tài cùng họa sỹ đốm - Số 4

17:45:00 PM Tương tác Kids TV - Số 2

18:05:00 PM Thế giới tuổi thơ - Tập 2

18:30:00 PM Chiến cơ siêu hạng - Tập 47

18:55:00 PM Siêu thần ký - Tập 9

19:20:00 PM Tiếng Anh cho bé - Số 1

19:40:00 PM Bàn tay có phép lạ - Số 15

19:50:00 PM Happy Birthday - Số 1

20:10:00 PM Thế giới tuổi thơ - Tập 2

20:40:00 PM Tay đua ngân hà - Tập 26

21:10:00 PM Thất kiếm anh hùng - Tập 69 - 70

21:45:00 PM Chiếc xe âm nhạc - Số 276

22:20:00 PM Chiến cơ siêu hạng - Tập 47

22:45:00 PM Tay đua ngân hà - Tập 26

23:15:00 PM Bé yêu học hát - Số 28

23:25:00 PM Siêu thần ký - Tập 9

00:00:00 PM Thất kiếm anh hùng - Tập 69 - 70

00:35:00 PM Thế giới tuổi thơ - Tập 2

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN