Lịch Đoi - kỳ tích của người Mường

(VTC News) - Lịch đoi còn là lịch đá, lịch Mường, đến nay lịch đoi chỉ còn đất Mường Bi và chỉ có gia đình thuộc tầng lớp thầy mo, thầy cúng vẫn giữ gìn và sử dụng.
Xem thêm tại: www.youtube.com/vnotv

VNOTV
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN