Lấy ý kiến nhân dân cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII từ 20/10

Chính trịThứ Năm, 15/10/2020 07:12:00 +07:00
(VTC News) -

Theo kế hoạch, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII sẽ công bố lấy ý kiến nhân dân từ ngày 20/10/2020.

Tại hội nghị Báo cáo viên tháng 10 và tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấptiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng 14/10, ông Lê Quang Vĩnh - Trợ lý Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 13 vừa qua.

Lấy ý kiến nhân dân cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII từ 20/10 - 1

Hội nghị Trung ương 13, khóa XII. (Ảnh: Ngọc Thành)

Cụ thể, Trung ương đã xem xét, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, cập nhật những vấn đề mới, những nội dung bổ sung, sửa đổi theo nguyên tắc: Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, các báo cáo khác là báo cáo chuyên đề, chuyên sâu, phải đồng bộ, thống nhất.

Trung ương cho rằng, các dự thảo mới được chuẩn bị rất công phu, bài bản, trí tuệ, dân chủ và cầu thị; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, đã kế thừa, bổ sung phát triển đúng đắn đường lối đổi mới của Đảng ta trong 35 năm qua với nhiều nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng.

“Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo các Tiểu ban và các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện để xin ý kiến đại biểu Quốc hội, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân theo đúng tiến độ đề ra”– ông Lê Quang Vĩnh cho biết.

Đối với việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân và tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, ông Lê Quang Vĩnh nêu rõ, đây là việc làm rất cần thiết. Điều đó thể hiện niềm tin của người dân đối với Đảng cũng như chứng tỏ được sự vững mạnh của Đảng ta khi luôn lấy nhân dân làm gốc.

Vì vậy, cần phải phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của các cấp ủy tổ chức Đảng, các cấp, trân trọng tiếp thu những ý kiến xác đáng, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất giữa ý đảng và lòng dân.

Lý giải vì sao không công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tại Hội nghị Trung ương 13 như các nhiệm kỳ trước, ông Đoàn Văn Báu - Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: “Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói, đó là vì trân trọng nhân dân. Trước khi đưa ra xin ý kiến nhân dân, một lần nữa các Tiểu ban và Trung ương phải tiếp thu tối đa các ý kiến tại Đại hội Đảng các cấp để hoàn thiện trước khi xin ý kiến nhân dân.

Quan điểm của Đảng ta là chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chu đáo về vấn đề Văn kiện. Quan điểm của Đảng ta là trân trọng nhân dân, khi đưa ra các ấn phẩm thì phải ở mức độ đã hoàn chỉnh tối đa theo thời điểm công bố”

Theo kế hoạch, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII sẽ công bố lấy ý kiến nhân dân từ ngày 20/10/2020.

Kim Anh/VOV.VN
Bình luận
vtc.vn