Vạch mặt cơ sở bán vitamin sản xuất Mỹ nhưng đóng gói ở... Hải Phòng

Tiến hành khám xét Phòng khám đa khoa An Lành ở Quận Lê Chân, Cơ quan công an thu được một số lượng lớn các loại vitamin được ghi sản xuất tại Mỹ nhưng thực tế là được các đối tượng tự sản xuất và đóng gói tại đây.

 Video: Lật mặt cơ sở bán vitamin sản xuất Mỹ nhưng đóng gói ở... Hải Phòng

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng