Lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập sửa đổi các văn bản về điều kiện đầu tư kinh doanh

Ngày 26/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ký quyết định số 3696 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ Công Thương.

Trước đó, ngày 20/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Để triển khai ngay Quyết định này, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 3696/QĐ-BCT ngày 26 tháng 9 năm 2017 về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Tại Quyết định này, Ban soạn thảo, Tổ biên tập có trách nhiệm rà soát nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh đã được đề xuất bãi bỏ tại Quyết định 3610a/QĐ-BCT liên quan đến quy định của các Luật, Nghị định của Chính phủ nhằm mục tiêu đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền việc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật này theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Ban soạn thảo

Lap Ban soan thao, To bien tap sua doi cac van ban ve dieu kien dau tu kinh doanh hinh anh 1

 

Tổ biên tập 

Lap Ban soan thao, To bien tap sua doi cac van ban ve dieu kien dau tu kinh doanh hinh anh 2

 

P.V
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU