Lao động Việt Nam được thăng chức nhanh nhất châu Á

(VTC News) - Để có thể được lên chức, trung bình lao động Việt Nam chỉ mất khoảng 2,3 năm, nhanh nhất so với 10 quốc gia, vùng lãnh thổ được khảo sát ở châu Á các nước trong khu vực.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế