Lạnh người màn thiêu sống địch thủ bằng ‘bom xăng’ ở Khánh Hòa

(VTC News) - Dùng chai thủy tinh đựng xăng, châm lửa đốt rồi ném vào đối thủ, đó là cách man rợ mà một bộ phận thanh thiếu niên dùng để giải quyết mâu thuẫn.

 Nếu trúng phải loại bom xăng tự chế này thì nạn nhân sẽ bị bỏng nặng và thương tật vĩnh viễn.

VTC1

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế