Lãnh đạo VNPT, Vietnam Airlines… nhận lương 60 - 70 triệu đồng/tháng

Chính sách thuế và cuộc sốngThứ Ba, 18/02/2020 20:02:00 +07:00
(VTC News) -

Mức lương cơ bản đối với “sếp” các doanh nghiệp như VNPT, Vietnam Airlines, VATM có thể lên tới 70 triệu đồng/tháng.

Đây là quy định nằm trong nghị định số 20 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước sẽ được thí điểm tại 3 tập đoàn, tổng công ty gồm Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines), Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Cụ thể, tiền lương của thành viên hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên, nghị định quy định mức lương cơ bản được hưởng theo chức danh và loại công ty.

Đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch: vốn chủ sở hữu từ 10.000 tỷ đồng trở lên, doanh thu từ 30.000 tỷ đồng trở lên và có 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng từ 5.000 người trở lên, mức lương cơ bản của chủ tịch hội đồng thành viên, hội đồng quản trị 70 triệu đồng/tháng, thành viên hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát 60 triệu đồng/tháng và đối với kiểm soát viên là 50 triệu đồng/tháng.

Đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch: vốn chủ sở hữu dưới 10.000 tỷ đồng, doanh thu dưới 30.000 tỷ đồng và có dưới 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng dưới 5.000 người, các mức lương trên lần lượt là 60; 50 và 40 triệu đồng/tháng.

Lãnh đạo VNPT, Vietnam Airlines… nhận lương 60 - 70 triệu đồng/tháng - 1

VNA là 1 trong 3 tập đoàn thực hiện thí điểm tiền lương theo Nghị định 20. (Ảnh: VNA)

Về mức tiền thưởng, sau khi hoàn thành các nghĩa vụ, sẽ trích tiền thưởng cho lãnh đạo với công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ không quá 2 tháng tiền lương và thù lao, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch và công ty xếp loại A.

Trường hợp không hoàn thành xếp loại, lãnh đạo sẽ không được trích tiền thưởng.

Hòa Bình

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn
Đọc tiếp