Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm liệt sỹ

Chính trịThứ Tư, 27/04/2022 10:46:00 +07:00

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Bác.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm liệt sỹ - 1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1/5/1886-1/5/2022). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm liệt sỹ - 2

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm liệt sỹ - 3

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm liệt sỹ - 4

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm liệt sỹ - 5

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm liệt sỹ - 6

(Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm liệt sỹ - 7

Đoàn đại biển Quân Uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh Văn Điệp/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm liệt sỹ - 8

(Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm liệt sỹ - 9

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm liệt sỹ - 10

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm liệt sỹ - 11

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm liệt sỹ - 12

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm liệt sỹ - 13

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm liệt sỹ - 14

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm liệt sỹ - 15

(Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

(Nguồn: vietnamplus)
Bình luận
vtc.vn
Đọc tiếp