Làng giàu nhất Trung Quốc canh núi tiền thưởng Tết

(VTC News) - Việc làng giàu nhất Trung Quốc thuê vệ sỹ canh núi tiền mặt thưởng Tết khiến cư dân mạng choáng váng.
Tiền mặt thưởng Tết cho người làng giàu nhất Trung Quốc được xếp ngay ngắn thành hàng dài 2m

Tiền mặt thưởng Tết cho người làng giàu nhất Trung Quốc được xếp ngay ngắn thành hàng dài 2m

Người dân làng Hoa Tây, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc hớn hở chờ chia tiền thưởng Tết hôm 14/1

Người dân làng Hoa Tây, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc hớn hở chờ chia tiền thưởng Tết hôm 14/1

Loạt ảnh người làng giàu nhất Trung Quốc nhận tiền thưởng Tết được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng <a href='http://vtc.vn/xa-hoi.2.0.html' >xã hội</a> Trung Quốc

Loạt ảnh người làng giàu nhất Trung Quốc nhận tiền thưởng Tết được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam, số tiền thưởng khổng lồ nói trên được trích ra từ lợi nhuận của hợp tác xã Hoa Tây

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam, số tiền thưởng khổng lồ nói trên được trích ra từ lợi nhuận của hợp tác xã Hoa Tây

Dân làng mỗi năm sẽ được hưởng lợi tức tương đương số cổ phiếu họ đóng góp vào hợp tác xã, tuy nhiên, họ không tham gia <a href='http://vtc.vn/kinh-te.1.0.html' >kinh doanh</a> trực tiếp

Dân làng mỗi năm sẽ được hưởng lợi tức tương đương số cổ phiếu họ đóng góp vào hợp tác xã, tuy nhiên, họ không tham gia kinh doanh trực tiếp

Trước đó, làng giàu nhất Trung Quốc đã thuê một nhóm vệ sỹ gồm 7 người canh số tiền mặt này

Trước đó, làng giàu nhất Trung Quốc đã thuê một nhóm vệ sỹ gồm 7 người canh số tiền mặt này

Số tiền nhiều đến nỗi các vệ sỹ trải tiền xuống đất làm đệm và gối ngủ

Số tiền nhiều đến nỗi các vệ sỹ trải tiền xuống đất làm đệm và gối ngủ

Hơn 340 hộ dân trong làng đã tới xếp hàng chờ chia tiền thưởng Tết

Hơn 340 hộ dân trong làng đã tới xếp hàng chờ chia tiền thưởng Tết

Số tiền mặt thưởng Tết trị giá hơn 13 triệu NDT

Số tiền mặt thưởng Tết trị giá hơn 13 triệu NDT

Nhiều cư dân mạng nói họ sẵn sàng 'làm tất cả những gì có thể' để trở thành cư dân làng Hoa Tây

Nhiều cư dân mạng nói họ sẵn sàng 'làm tất cả những gì có thể' để trở thành cư dân làng Hoa Tây

   
Tiền mặt thưởng Tết cho người làng giàu nhất Trung Quốc được xếp ngay ngắn thành hàng dài 2m

Tiền mặt thưởng Tết cho người làng giàu nhất Trung Quốc được xếp ngay ngắn thành hàng dài 2m

Người dân làng Hoa Tây, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc hớn hở chờ chia tiền thưởng Tết hôm 14/1

Người dân làng Hoa Tây, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc hớn hở chờ chia tiền thưởng Tết hôm 14/1

Loạt ảnh người làng giàu nhất Trung Quốc nhận tiền thưởng Tết được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc

Loạt ảnh người làng giàu nhất Trung Quốc nhận tiền thưởng Tết được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam, số tiền thưởng khổng lồ nói trên được trích ra từ lợi nhuận của hợp tác xã Hoa Tây

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam, số tiền thưởng khổng lồ nói trên được trích ra từ lợi nhuận của hợp tác xã Hoa Tây

Dân làng mỗi năm sẽ được hưởng lợi tức tương đương số cổ phiếu họ đóng góp vào hợp tác xã, tuy nhiên, họ không tham gia kinh doanh trực tiếp

Dân làng mỗi năm sẽ được hưởng lợi tức tương đương số cổ phiếu họ đóng góp vào hợp tác xã, tuy nhiên, họ không tham gia kinh doanh trực tiếp

Trước đó, làng giàu nhất Trung Quốc đã thuê một nhóm vệ sỹ gồm 7 người canh số tiền mặt này

Trước đó, làng giàu nhất Trung Quốc đã thuê một nhóm vệ sỹ gồm 7 người canh số tiền mặt này

Số tiền nhiều đến nỗi các vệ sỹ trải tiền xuống đất làm đệm và gối ngủ

Số tiền nhiều đến nỗi các vệ sỹ trải tiền xuống đất làm đệm và gối ngủ

Hơn 340 hộ dân trong làng đã tới xếp hàng chờ chia tiền thưởng Tết

Hơn 340 hộ dân trong làng đã tới xếp hàng chờ chia tiền thưởng Tết

Số tiền mặt thưởng Tết trị giá hơn 13 triệu NDT

Số tiền mặt thưởng Tết trị giá hơn 13 triệu NDT

Nhiều cư dân mạng nói họ sẵn sàng 'làm tất cả những gì có thể' để trở thành cư dân làng Hoa Tây

Nhiều cư dân mạng nói họ sẵn sàng 'làm tất cả những gì có thể' để trở thành cư dân làng Hoa Tây

   
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN