Lần đầu tiên Bộ Chính trị có 3 nữ ủy viên

(VTC News) - Lần đầu tiên Bộ Chính trị có 3 nữ ủy viên gồm bà Tòng Thị Phóng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và bà Trương Thị Mai.

Sáng 28/1, tại phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị đã được công bố.

Lần đầu tiên Bộ Chính trị có 3 nữ ủy viên gồm bà Tòng Thị Phóng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và bà Trương Thị Mai.

Bà Tòng Thị Phóng

Bà Tòng Thị Phóng sinh ngày 10/2/1954 tại Phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Bà Phóng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Khoá VIII, IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X; Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII
 Bà Tòng Thị Phóng

 Bà Tòng Thị Phóng

Năm 1991, bà Tòng Thị Phóng là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

Đến năm 1996, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, bà được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

Đến tháng 4/2001, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, bà được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được phân công làm Bí thư Trung ương Đảng.

Tháng 9/2002, bà Tòng Thị Phóng giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng vào năm 2006, bà Tòng Thị Phóng tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng khóa X.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII năm 2007, bà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tháng 1/2011, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, bà Tòng Thị Phóng được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XI.

Ngày 23/7/2011, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, bà Tòng Thị Phóng tiếp tục được bầu là Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tháng 1/2016, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bà Tòng Thị Phóng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XII.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vừa bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị khóa XII.

Tại Hội nghị 14 của Ban Chấp hành Trung ương XI, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng được giới thiệu vào chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa mới.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ngày 12/4/1954 tại xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Chính trị. Bà Ngân vào Đảng chính thức ngày 9/12/1982.

Bà Ngân là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

 Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Bà Ngân cũng từng đảm nhiệm các chức vụ: Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, bà Ngân tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, và được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Bí thư Trung ương Đảng.

Tháng 8/2011, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng được bầu là một trong bốn Phó Chủ tịch Quốc hội.

Từ ngày 2/5 - 11/5/2013, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị khóa XI.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bà Ngân tái đắc cử vị trí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, và được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

Bà Trương Thị Mai

Bà Trương Thị Mai sinh ngày 23/1/1958 tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

Bà Mai là Thạc sỹ Hành chính công, Cử nhân Luật, Cử nhân Lịch sử.
 Bà Trương Thị Mai

 Bà Trương Thị Mai

Bà Trương Thị Mai từng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI.

Ngày 27/1/2016, bà được bầu vào Bộ chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hiện tại, bà là Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Quốc Hội.

Video: Kết quả bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

H.Dương
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN